ახალი ხორცი

პროდუქცია
ახალი ხორცი
ფარში
ღორის გატარებული