ახალი ხორცი

პროდუქცია
ახალი ხორცი
ხორცი
ღორი ძვალზე -კარეიკა