" გურმანი გურმანებისათვის "

Multi Media Bar

Previous
Pancake with beef

10piece  3,90 GEL                                              ...

Pancake with Cheese

10piece  3,90 GEL                                              ...

Khinkali

1kg-12-13 piece 6 GEL                                            ...

Pelmeny

1kg-50 piece 8,50 GEL                                            ...

“Vareniki” with cheese

1kg-28 piece 8,50 GEL                                            ...

“Khachapuri”

small  3,5 GEL(500gr)  big 4,5 GEL  (750)                             ...

“Khachapuri Fenovani”

1peace  2,5 GEL                                               ...

“Lobiani Fenovani”

2peace  2 GEL                                                 ...

Patty with beef

1kg–14peace  7,50 GEL                                           ...

Pizza

4 GEL                                                        ...

Layer dough

1kg – 4,30 GEL                                                ...

Fasting cutlet

5piece 2,50 GEL                                                ...

Fasting “Tolma”

5piece  3 GEL                                                  ...

Pancake with tarragon

10 piece  3 GEl                                                ...

Pancake with muchroom

8 piece  3,50 GEl                                              ...

Fasting Khinkali

3,50 GEl                                                      ...

Petty with potatoes

4,80 GEl                                                    ...

Vareniki with potatoes

4,50 GEl                                                    ...

Fasting Pizza

3,50 GEl                                                      ...

Eggplant with nut

100gr  1,60 GEL                                                ...

Spinach

100gr  1,20 GEL                                                ...

Chard

100gr  1,20 GEL                                                ...

Cabbage roulette

100gr  1,40 GEL                                                ...

Carrot with nut

100gr  1 GEL                                                  ...

Cabbage with nut

100gr  0,80 GEL                                                ...

Salad ассорт

100gr  1,40 GEL                                                ...

Cabbage Marinade

100gr  0,18 GEL                                                ...

Beef

12 GEL

Pork

15 GEL

Beef mince

12 GEL                                                      ...

Pork mince

12 GEL                                                      ...

Mincemeat for Cutlet

11,50 GEl                                                    ...

Mincemeat for “Tolma”

11.50 Gel                                                    ...

Cutlet

1piece-70gr  0,70 gel                                            ...

Cutlet “Kievuri”

12 GEL                                                      ...

Schnitzel

1piece-90gr  0,80 gel                                            ...

“Tolma” in cabbage leaves

1piece    0.80 Gel                                              ...

Pork quenelle

27piece–1kg    9,50 Gel                                        ...

Kebab

5piece–310gr     4 Gel                                          ...

“Safirmo Kupati”

12Gel                                                        ...

“Imeruli kupati”

11,50Gel                                                      ...

Smoked “kupati”

15 Gel                                                      ...

“Abkhazuri”

16 Gel                                                      ...

Pig “Kuchmachi”

15 Gel                                                      ...

Chicken “Kuchmachi”

12 GEL                                                    ...

“Khaladetsi”

9 GEL                                                  ...

Beef mince with soy

9 GEL                                                        ...

Sausage “tkacuna”

10 GEL                                                      ...

Sausage ”Rdziani” (with milk)

10 GEL                                                      ...

Sausage (sardel)

10 GEL                                                      ...

smoked sausage “The Ukrainian”

12 GEL                                                      ...

smoked sausage “imeruli”

15 GEL                                                      ...

saliam

13 GEL                                                      ...

Sousage “mokvarulta”

9,50 GEL                                                      ...

sausage “saekimo”

9,50 GEL                                                      ...

Smoked pig ribs

10 GEL                                                      ...

Ham in net

15 Gel                                                      ...